Członkowie

Członkami Stowarzyszenia są wszyscy znaczący producenci płyt drewnopochodnych w Polsce oraz firmy bezpośrednio współpracujące z tymi zakładami. Wśród nas są producenci płyt wiórowych, OSB i MDF (Swiss Krono, Kronospan, Pfleiderer, Homanit, Egger Biskupiec), sklejek (Biaform, Sklejka Orzechowo, Sklejka Multi, Paged Sklejka, Sklejka Eko), płyt pilśniowych produkowanych metodą suchą i mokrą (Steico i Fibris), oklein (Zadrożni), producenci żywic i środków hydrofobowych (Silekol, Walpar), producent papierów ściernych (Klingspor), instytucje naukowo-badawcze (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna w Poznaniu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie), stowarzyszenia i organizacje działające na rzecz rozwoju i promocji przemysłu drzewnego (Stowarzyszenie Dom Drewniany, Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego).

Jeśli chcesz zostać naszym członkiem zapoznaj się ze Statutem Stowarzyszenia i prześlij załączoną deklarację

Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce powstało w 1992 roku. Obecnie liczy:

OSOBY FIZYCZNE

50 członków zwyczajnych (osoby fizyczne)

2 członków honorowych

OSOBY PRAWNE

20 członków wspierających (osoby prawne: zakłady, firmy, instytucje)