Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych
w Polsce

Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce od 1992 roku reprezentuje interesy polskich zakładów płyt drewnopochodnych oraz środowisk współpracujących z branżą. Zrzesza obecnie producentów: płyt pilśniowych wytwarzanych metodą mokrą i metodą suchą, płyt wiórowych, sklejek, oklein
i innych wyrobów płytowych, a także środowiska naukowe związane z przemysłem płyt i materiałów drewnopochodnych oraz przedsiębiorstwa pracujące na rzecz tego przemysłu.

PROWADZIMY INTENSYWNE DZIAŁANIA

zmierzające do poprawy sytuacji na rynku surowca drzewnego, poprzez negocjacje z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych, Ministerstwem Gospodarki i Ministerstwem Środowiska.

AKTYWNIE UCZESTNICZYMY

w konsultacjach dotyczących aktów prawnych, co ma realny wpływ na polepszenie warunków funkcjonowania sektora.Dla pracowników członkowskich przedsiębiorstw ORGANIZUJEMY SEMINARIA ORAZ SZKOLENIA podnoszące kwalifikacje.