Kim jesteśmy

Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych
w Polsce
 od 1992 roku reprezentuje interesy polskich zakładów płyt drewnopochodnych oraz środowisk współpracujących z branżą. Zrzesza producentów sklejek
i LVL, płyt wiórowych i OSB, płyt pilśniowych (wytwarzanych metodą suchą i mokrą),  przedsiębiorstwa pracujące
na rzecz tego przemysłu oraz środowiska naukowe związane
z przemysłem płyt i materiałów drewnopochodnych. Jesteśmy członkiem oraz współpracujemy z licznymi organizacjami krajowymi i europejskimi m.in. CEI-Bois, EPF, FSC, Polską Platformą Technologiczną Sektora Leśno-Drzewnego, Polską Izbą Gospodarczą Przemysłu Drzewnego, Stowarzyszeniem Dom Drewniany.

 

 

Jakie są nasze cele?

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie i aktywne wspieranie działań przyczyniających się do rozwoju polskiego przemysłu płytowego.
Poprzez realizację statutowych celów dąży do aktywnej oraz skutecznej promocji członkowskich przedsiębiorstw.

ZADANIA Stowarzyszenia to m.in.:

Jak działamy?

PROWADZIMY INTENSYWNE DZIAŁANIA

zmierzające do poprawy sytuacji na rynku surowca drzewnego, poprzez negocjacje z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych, Ministerstwem Gospodarki i Ministerstwem Środowiska, w celu poprawy zaopatrzenia surowcowego zakładów działających w branży.

AKTYWNIE UCZESTNICZYMY

w konsultacjach dotyczących aktów prawnych, co ma realny wpływ na polepszenie warunków funkcjonowania sektora.

Cyklicznie bierzemy udział w Międzynarodowych Targach Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego DREMA i targach przemysłu meblowego FURNICA oraz targach adresowanych do przemysłu budowlanego BUDMA. Na naszych stoiskach prezentujemy cały zakres usług Stowarzyszenia oraz ofertę handlową zrzeszonych zakładów.

BIERZEMY UDZIAŁ

w działalności normalizacyjnej Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: nr 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych, nr 215 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych oraz nr 308 ds. Oceny Uwalniania Substancji Niebezpiecznych z Wyrobów Budowlanych, dzięki czemu mamy realny wpływ na kształtowanie dokumentów normalizacyjnych oraz opiniowanie projektów aktów wykonawczych związanych z normalizacją.

Działalność stowarzyszenia to również OPRACOWANIE PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ OPINII NAUKOWO-TECHNICZNYCH.

Dla pracowników członkowskich przedsiębiorstw ORGANIZUJEMY SEMINARIA ORAZ SZKOLENIA podnoszące kwalifikacje.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!