Zarząd

Jędrzej Kasprzak

Prezydent Stowarzyszenia

Bartosz Bezubik

Wice Prezydent Stowarzyszenia

Mariusz Kosień

Wice Prezydent Stowarzyszenia

Janusz Zowade

Wice Prezydent Stowarzyszenia

Dorota Dziurka

Sekretarz Stowarzyszenia

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!