Szkolenie z neutralności klimatycznej i EUDR

W dniach 19-20 października br. w Zdunach k. Krotoszyna (Hotel Wawrzyniak) odbyło się szkolenie dla pracowników firm członkowskich Stowarzyszenia, składające się z dwóch części – pierwsza zatytułowana była „Kompendium wiedzy – neutralność klimatyczna”, a druga „EUDR i System Zasad Należytej Staranności”.

W pierwszym dniu szkolenie prowadzili Joanna Kruszewska i Wiktor Krawczyk z firmy GHG Professional Sp. z o. o. Poruszyli następujące zagadnienia:

 • uwarunkowania klimatyczne w aktach prawnych Unii Europejskiej w stosunku do zagadnień emisji: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – Agenda 2030, Porozumienie Paryskie, Europejski Zielony Ład, ambitne cele klimatyczne – Założenia Fit for 55 i ich konsekwencje,
 • założenia dyrektywy Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) 2021/0104 (COD) – ESG,
 • standardy w zakresie raportowania zrównoważonej działalności przedsiębiorstw – ESRS European Sustainability Reporting Standards,
 • akty prawne obowiązujące w ramach EU ETS,
 • założenia i zasady funkcjonowania programu w latach 2021-2030,
 • zmiany w zakresie i rodzajach działalności objętych EU ETS,
 • zmiany w zasadach przyznawania bezpłatnych uprawnień do emisji,
 • klasyfikacja produktowa i zmiany w benchmarkach – powiązania produktów w ramach CBAM, EU ETS i rekompensat,
 • przydział bezpłatnych uprawnień na lata 2026-2030,
 • wymagania związane z obliczaniem i raportowaniem śladu węglowego,
 • standardy obowiązujące dla produktu, organizacji projektu – ISO 14067, ISO 14064–1, ISO 14064–2, GHG PROTOCOL,
 • raportowanie ESG a raportowanie śladu węglowego,
 • Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM – wybrane założenia
  I wytyczne,
 • przydział bezpłatnych uprawnień EU ETS a CBAM w latach 2026-2030, oczekiwania jednostek weryfikujących spoza EU dotyczące współpracy
  w ramach weryfikacji CBAM.

W drugim dniu szkolenia Krystyna Stachura z firmy Drewcert Audyty
i Doradztwo
 
omówiła problemy:

 1. European Union Deforestation Regulation – geneza, zakres i daty graniczne wejścia w życie obowiązków wynikających z Rozporządzenia.
 2. Rodzaje podmiotów i podstawowe różnice w ich obowiązkach: mikro-
  i małe przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa, sieci handlowe.
 3. Elementy Systemu Należytej Staranności:
 • dostęp do informacji, w tym: dowody na pochodzenie nie związane
  z wylesianiem – jakie dowody można przedstawić?, dowody na zgodność
  z obowiązującym prawem w kraju pozyskania,  informacja o miejscu pozyskania (geolokacja) – jak ją uzyskać?,
 • ocena ryzyka,
 • działania zaradcze.

4. Problemy i wyzwania w związku z EUDR.

5. Rola systemów certyfikacji stron trzecich ws. dostępu do informacji.

6. Przykłady zastosowania Systemu Należytej Staranności dla różnych obszarów pochodzenia: np. drewno z polskich nadleśnictw PGL LP.

Uczestnicy szkolenia otrzymali odpowiednie certyfikaty.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!