Szkolenie ze śladu węglowego

28 marca br. Stowarzyszenie zorganizowało w formule on-line dla przedstawicieli firm członkowskich szkolenie pt.: „Ślad węglowy”. Poprowadził je dr inż. Krzysztof Starzyk.

dr inż. Krzysztof Starzyk

Ekspert zajmujący się zrównoważonym rozwojem, efektywnością energetyczną i redukcją emisji dwutlenku węgla w środowisku przemysłowym. Doktor nauk technicznych Wydziału Budownictwa
i Architektury Politechniki Opolskiej, absolwent Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych oraz Wydziału Zarządzania AGH Kraków. Biegły sądowy z zakresu kopalń odkrywkowych, maszyn
i urządzeń w przemyśle wydobywczym, budownictwa ogólnego, ochrony środowiska oraz BHP. Członek Rady Programowej DNI BETONU Stowarzyszenia Producentów Cementu w Polsce.
Prowadzi projekty doradcze związane
ze zrównoważonym rozwojem w przemyśle, oceną ryzyka klimatycznego, oceną śladu węglowego oraz budową i zwiększeniem efektywności systemów zarządzania. Pomaga poprawiać wyniki operacyjne oraz oceniać wpływ ryzyka klimatycznego na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Obecnie interesuje się obszarami badawczymi, które koncentrują się na włączaniu problematyki klimatu do głównego nurtu działalności instytucji finansowych.

Podczas szkolenia zostały poruszone następujące zagadnienia:

 • znaczenie i korzyści śladu węglowego,
 • ślad węglowy wszystkiego,
 • gazy cieplarniane (GHG) – porozumienia klimatyczne,
 • pakiet Fit for 55, cele i zobowiązania firm na drodze do Net Zero,
 • Dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) i obowiązek obliczania śladu węglowego dla firm,
 • rodzaje gazów cieplarnianych i określanie współczynnika CO2e,
 • terminy węglowe i różnice pomiędzy neutralnością węglową a neutralnością klimatyczną,
 • ślad węglowy organizacji i produktu (definicje, normy organizacyjne, zakresy śladu węglowego produktu),
 • zakresy śladu węglowego zgodnie z Greenhouse Gas Protocol (emisje bezpośrednie Zakres 1, emisje pośrednie Zakres 2, emisje pośrednie inne – Zakres 3),
 • kategorie Zakresu 3 – omówienie 15 kategorii,
 • bilansowanie gazów cieplarnianych w każdej firmie,
 • zestawienia możliwych źródeł emisji w Zakresach 1, 2 i 3 – przykłady z doborem odpowiednich jednostek,
 • obliczanie śladu węglowego organizacji i produktu,
 • wskaźniki emisyjności w kgCO2e dla wybranych źródeł emisji GHG,
 • pokaz praktycznego obliczania śladu węglowego każdej organizacji,
 • bilansowanie emisji w 3 Zakresach i tworzenia Raportu śladu węglowego organizacji,
 • tworzenie dodatkowego Raportu emisji Zakresu 3,
 • plan zarządzania śladem węglowym w terminach krótko- i długoterminowych jako przyszły obowiązek firmy,
 • metodologia obliczania śladu węglowego produktu zgodnie z PAS 2050 w kgCO2e/m2 produktu – odniesienie do płyty drewnopochodnej (sklejka wodoodporna surowa),
 • deklaracja środowiskowa produktu EPD,
 • fazy cyklu życia produktu (LCA) i odniesienie do płyty drewnopochodnej (sklejka wodoodporna surowa),
 • tworzenie Raportu śladu węglowego produktu z dodatkową wersją deklaracji EPD,
 • Standard Zerowy Netto SBTi,
 • Certyfikat Neutralności Węglowej, kompensacja, offsety,
 • szacowanie śladu węglowego projektu inwestycyjnego,
 • Greenwashing – zagrożenia.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!