59. Walne Zebranie Członków SPPDwP

W dniach 30-31 marca 2023 r. w Tarnowie Podgórnym odbyło się
59. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce. Gospodarzem tego spotkania była firma Sklejko EKO S.A.
Obrady Walnego Zebrania Członków SPPDwP otworzył Jędrzej Kasprzak, Prezydent Stowarzyszenia. Głosami wszystkich zebranych podjęto uchwały, zgodnie z którymi:

  • zatwierdzono sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu
    z działalności Stowarzyszenia za rok 2022,
  • udzielono absolutorium Zarządowi za rok 2022.

Podczas obrad odbyła się również prezentacja firm Forum Energii Elektrycznej i Gazu oraz Hynfra. FEEiG przedstawiło możliwości współpracy
ze zrzeszonymi w Stowarzyszeniu firmami, a przedstawiciele Hynfry zaprezentowali możliwości wykorzystania zielonej energii w drodze
do dekarbonizacji branż energochłonnych, do których należy także branża drzewna.  

W czasie obrad, w grono członków wspierających przyjęto dwie nowe firmy: Prefere Resins oraz CFI Wood. Przedstawiono również prezentację na temat cen drewna i sytuacji branży drzewnej w Polsce, którą opracowano
na podstawie przesłanych przez firmy ankiet. 

Na zakończenie Prezydent SPPDwP podziękował Gospodarzom i wszystkim przybyłym za spotkanie oraz zaprosił na kolejne Walne Zebranie, które we wrześniu zorganizuje firma Swiss Krono.

Drugiego dnia Gospodarze spotkania zorganizowali wycieczkę do Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu, podczas której, dzięki Pani Przewodnik, otrzymaliśmy potężną dawkę wiedzy historycznej.

Dziękujemy wszystkim za przybycie
i do zobaczenia na kolejnym, już 60. Walnym Zebraniu!

.
.
Previous slide
Next slide

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!