Forum Drewna Poużytkowego 2023

Nadszedł czas na rynek drewna poużytkowego

Wraz ze zwiększonym pozyskaniem i przemysłowym wykorzystaniem drewna, rośnie także liczba poużytkowych produktów drzewnych o zakończonym cyklu życia. Dzieje się tak ze względu na ich zużycie techniczne, bądź w wyniku nowych trendów i wzorców w konsumpcji.

Ponieważ drewno jest odnawialnym surowcem, to produkty z niego nie muszą trafiać do utylizacji, tylko mogą być i są atrakcyjnym substytutem surowca drzewnego. Racjonalne wykorzystanie drewna poużytkowego powiększa bazę surowcową, stając się cennym, alternatywnym źródłem drewna do przemysłowego wykorzystania.

Ekonomiczne i społeczne podejście do gospodarki materiałowej
i energetycznej to dobra okazja do zaprezentowania technologii zagospodarowania drewna poużytkowego, sposobów jego pozyskiwania, transportu i przygotowania pod względem technicznym dla określonych procesów. Tylko nieliczne branże, głównie producenci płyt drewnopochodnych czy papiernie uzupełniają swoje potrzeby surowcowe, angażując się w proces odzysku drewna poużytkowego, tworząc zalążki sieci skupu i wstępnego zagospodarowania.

Już przed laty podjęto w ówczesnym Instytucie Technologii Drewna badania na temat oceny zasobów drewna poużytkowego, określenia wskaźników rotacji różnych wyrobów drzewnych i podaży takiego drewna.

Organizowane w dniach 17-18 kwietnia 2023 w Warszawie przez powermeetings.eu Forum Drewna Poużytkowego to doskonała okazja
do zaprezentowania sytuacji rynkowej, technologii, rynków zbytu oraz dyskusji nt. wykreowania rynku zbytu drewna poużytkowego, zorganizowania sprawnego systemu skupu i utylizacji drzewnych pozostałości poużytkowych.

W jednym miejscu spotkają się na Forum przedstawiciele firm kupujących, przetwarzających i dostarczających drewno poużytkowe, przemysłów:

 • płytowego,
 • meblowego,
 • celulozowo-papierniczego,
 • opakowaniowego,
 • producenci pelletu,
 • firm przetwarzających surowiec drzewny na cele energetyczne,
 • firm dostarczających technologie i usługi dla przemysłu drzewnego, którym jednocześnie bliska jest zasada zrównoważonego rozwoju.

Zabiorą też głos przedstawiciele środowisk naukowych i urzędów centralnych. Przetwórstwo drewna poużytkowego ma bowiem także znaczenie społeczne, ale i biznesowe, gdyż w grę wchodzi wykorzystanie
na różnorodne cele produkcyjne kilka mln m3 cennego, odnawialnego surowca.

Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych
w Polsce objęło nadchodzące Forum
Patronatem Wspierającym.


DLACZEGO WARTO DO NAS DOŁĄCZYĆ PODCZAS FDP?

Forum stwarza doskonałą okazję do spotkań, wymiany doświadczeń
i nawiązania nowych relacji biznesowych z przedstawicielami branży, którzy będą dostępni w jednym miejscu i czasie.

FORUM DREWNA POUŻYTKOWEGO 2023 TO:

 • 2 dni konferencji, a w tym najważniejsze aktualności z branży, doświadczenia przedstawicieli rynku i dyskusja panelowa,
 • warsztaty z obliczania śladu węglowego dla produktów drzewnych,
 • 20 prelegentów – praktyków i ekspertów,
 • znakomite grono uczestników – ekspertów reprezentujących wiele branż wykorzystujących drewno w działalności swojej firmy,
 • kolacja networkingowa.


DO UDZIAŁU W FDP 2023 ZAPRASZAMY PRZEDSTAWICIELI:

 • firm kupujących, przetwarzających i dostarczających drewno poużytkowe,
 • przemysłu: płytowego, meblowego, celulozowo-papierniczego, opakowaniowego, paletowego,
 • firm/zakładów komunalnych zajmujących się odbiorem odpadów, w tym drewna poużytkowego od lokalnych społeczności,
 • firm przetwarzających surowiec drzewny na cele energetyczne,
 • firm dostarczających technologie i usługi dla przemysłu drzewnego,
 • firm transportowych i logistycznych.

Szczegóły i rejestracja dostępna jest pod linkiem: https://powermeetings.eu/forum-drewna-pouzytkowego/

Zapraszamy również do bezpośredniego kontaktu z organizatorem:

Jolanta Szczepaniak
tel.: +48 22 740 67 80
e-mail: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

www.powermeetings.eu

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!