Stanowisko SPPDwP i PIGPD w sprawie biomasy leśnej

W piśmie skierowanym do Anny Moskwy, Minister Klimatu i Środowiska przedstawiciele Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych
w Polsce oraz Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego przedstawili swoje stanowisko dotyczące rewizji Dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dyrektywy RED).

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!