Konferencja prasowa branży drzewnej

5 października 2022 roku w Centrum Prasowym PAP w Warszawie została zorganizowana konferencja prasowa dotycząca sytuacji przemysłu drzewnego w Polsce. Udział w niej wzięli: Aneta Muskała, SPP, Jarosław Michniuk, KnRPD, Jędrzej Kasprzak, SPPDwP, Rafał Szefler, PIGPD, Michał Strzelecki, OIGPM, Roman Malicki, PKN EPAL.
Moderatorem konferencji była Małgorzata Wnorowska.

Przedstawiciele branży, jednym głosem, zaprezentowali krytyczne stanowisko wobec decyzji Lasów Państwowych odnośnie polityki cen drewna w 2023 roku. Nie kryli swojego wzburzenia, zarzucali władzy,
że nie traktuje przedsiębiorców jak partnerów i ignoruje wielokrotne apele
i petycje, a nawet ostrzeżenia, iż brak strategii kształtowania cen surowca
z leśnych zasobów Skarbu Państwa doprowadzi do katastrofy. Według drzewiarzy, arbitralne i niezrozumiałe decyzje Lasów Państwowych spowodowały, że ceny drewna w kraju są najwyższe w Europie, a brak umiarkowania i chciwość leśnych decydentów może na długo pogrzebać inwestycje i rozwój przemysłu tartacznego. Zagrożeniem dla biznesu jest dzisiaj także nielegalny proceder przemysłowego spalania drewna. Kryzys energetyczny sprawia, że fabryki płyt nie są w stanie konkurować o surowce nazywane biomasą z subwencjonowaną przez państwo energetyką. Według ostatnich prognoz branżowych organizacji, jeśli nie uda się zatrzymać horrendalnego wzrostu cen surowca, pracę może stracić 100 tys. osób, czyli jedna czwarta wszystkich zatrudnionych w przemyśle wykorzystującym drewno.

Zapis całej konferencji:
Konferencja prasowa organizacji branży drzewnej 5 października 2022 roku – YouTube

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!