Jubileusz 30-lecia SPPDwP i Europejskie Forum Zielonego Przemysłu

Z okazji 30-lecia SPPDwP w dniach 21-22 września w urokliwej scenerii Torunia odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia.

W pierwszym dniu uczestnicy mieli okazję zwiedzić nowy zakład produkcji energooszczędnych domów modułowych Andrewex Construction
w Cierpicach k. Torunia
.

Previous slide
Next slide

Wieczorem, podczas uroczystej kolacji w hotelu Copernicus odbyły się obrady 58. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków SPPDwP, którego głównym punktem było nadanie godności Członka Honorowego dwóm naszym najbardziej zasłużonym Członkom:

  • Tadeuszowi Kosieniowi – założycielowi Stowarzyszenia i Prezydentowi
    w latach 2001-2011,
  • Marii Antoniemu Hikiertowi – Sekretarzowi Stowarzyszenia w latach 1999-2017.

Wyróżnienie wręczył gość specjalny spotkania – Clive Pinnington, Dyrektor zarządzający EPF (European Panel Federation), organizacji, do której należy nasze Stowarzyszenie.

Wieczór uświetnił występ Klary Kulis.

W drugim dniu spotkania odbyło się Europejskiego Forum Zielonego Przemysłu, którego Partnerem Strategicznym było SPPDwP. Uczestnicy Forum mieli okazję zapoznać się z problemami branży drzewnej i poszerzyć swoją wiedzę w zakresie optymalizacji surowcowej, energetycznej, recyklingu
i zielonych technologii podczas sześciu prelekcji:

 


Kierunek – zielony przemysł. Komu to się opłaca?
dr inż. Krzysztof Starzyk, AGH

 


Surowce odnawialne u progu supercyklów koniunkturalnych
Adam Wasiak, BULiGL

 


Recykling czyli wtórny obieg cennych surowców
prof. dr hab. Ewa Ratajczak

 


Ekoinnowacje w Zielonym Przemyśle
Clive Pinnington, EPF

 

Energia w zielonym przemyśle. Redukować zapotrzebowanie czy zwiększać
produkcję OZE?
dr inż. Jacek Szymczyk, Politechnika Warszawska

 


Technologie dla zielonego przemysłu
Piotr Kopacz, NCBR

Po wysłuchaniu prelekcji, uczestnicy Forum mieli okazję spotkać się
w mniejszych grupach, tzw. lożach tematycznych, w których były prowadzone dyskusje na temat: surowców odnawialnych, recyklingu, energii odnawialnej oraz zielonych technologii.

Członkom Stowarzyszenia oraz uczestnikom Forum taka konwencja spotkania przypadła do gustu i już dzisiaj wyrazili chęć udziału w kolejnej, przyszłorocznej edycji.

Miejmy zatem nadzieję, że Europejskie Forum Zielonego Przemysłu
już na stałe wpisze się w nasze jesienne spotkania!

GALERIA 1 – Nadzwyczajne Walne Zebranie

GALERIA 2 – Europejskie Forum Zielonego Przemysłu

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!