Europejskie Forum Zielonego Przemysłu

Europejskie Forum Zielonego Przemysłu

22 września 2022 roku odbędzie się w Toruniu pierwsza edycja EUROPEJSKIEGO FORUM ZIELONEGO PRZEMYSŁU.

SPPDwP jest Partnerem Strategicznym tego wydarzenia.

Przesłaniem Forum jest, aby o przemyśle drzewnym nie mówiono tylko
z perspektywy wycinania lasów, ale zaczęto dostrzegać podejmowane przez branżę liczne i kosztowne działania proekologiczne, wdrażane strategie zero waste czy 3xR oraz wytwarzane produkty oparte na surowcach odnawialnych i pochodzące z recyklingu. Dążymy do tego, aby doceniać nas jako partnera w realizacji ekologicznej polityki europejskiej – obniżenia emisji CO2 oraz zwiększenia udziału drewna w budownictwie.

Forum będzie miejscem:

 • spotkania ludzi związanych z przemysłem, chcących czerpać inspirację
  do „zielonych” działań w swoich firmach,
 • wymiany wiedzy na temat zielonych technologii i rozwiązań obniżających emisję CO2, zmniejszających zanieczyszczenie środowiska, stosowania alternatywnych, korzystnych dla środowiska surowców,
 • promowania recyklingu, optymalizacji zużycia zasobów, gospodarki opartej na produkcji wyrobów o długim cyklu życia,
 • budowania społeczności przedsiębiorców-liderów odpowiedzialnych
  za przyszłość zielonego przemysłu i chcących mieć wpływ na czynniki ograniczające jego rozwój,
 • dyskusji o znaczeniu zielonego przemysłu dla gospodarki, do której zapraszamy także polityków, samorządowców, organizacje non profit, naukowców, media, działaczy społecznych.

W pierwszej części Forum zaproszeni prelegenci – eksperci w danej dziedzinie, przedstawią następujące zagadnienia:

 • Ekonomia i ekonomika zielonego przemysłu, czyli… komu to się opłaca?,
 • Recykling – „śmieciowy” problem zielonego przemysłu,
 • Prawo europejskie: Nowy ład – zielony ład?,
 • Energia dla zielonego przemysłu: redukować zapotrzebowanie
  czy zwiększać produkcję OZE?,
 • Surowce w zielonym przemyśle,
 • Technologie dla zielonego przemysłu – case study,
 • Innowacyjne produkty zielonego przemysłu.

Po prelekcjach odbędzie się dyskusja oraz panel podsumowujący: Reindustrializacja Europy w zielonym wydaniu emitowany on-line w formie konferencji prasowej z pytaniami od dziennikarzy.

Po panelu uczestnicy spotkają się w mniejszych grupach (Lożach tematycznych), dyskutując o możliwościach rozwiązań problemów w danym temacie. Będzie to okazja, by podzielić się własnymi doświadczeniami
i czy poszukać odpowiedzi na ważne pytania. Loże tematyczne będą dotyczyć: surowców odnawialnych, recyklingu, zielonej energii, zielonych technologii przemysłowych.

Wydarzenie ma charakter otwarty, skierowane jest do różnych branż przemysłowych, które chcą czerpać z doświadczeń i podążać ścieżką zielonego przemysłu. Preferowane branże: drzewna, meblarska, budownictwo, branża stalowa, energetyka, recykling, branża stolarki otworowej i firmy tworzące z nimi łańcuchy dostaw. Ważną grupą uczestników będą samorządowcy, osoby związane z ochroną środowiska, tworzące prawo, w tym przepisy w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych.

Już dziś serdecznie zapraszamy członków naszego Stowarzyszenia
do udziału w Europejskim Forum Zielonego Przemysłu.

Więcej informacji na stronie: www.efzp.pl 

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!