Stanowisko SPPDwP odnośnie dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

W piśmie z dnia 27.06.2022 skierowanym do grupy posłów Parlamentu Europejskiego SPPDwP przedstawiło swoje stanowisko w związku z toczącymi się w Parlamencie Europejskim pracami legislacyjnymi nad rewizją dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!