57. Walne Zebranie Członków SPPDwP

Obrady podczas 57. Walnego Zebrania

W dniach 7-8 kwietnia  2022 r. w Turznie odbyło się 57. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce.

Podczas uroczystej kolacji w pierwszym dniu spotkania, która odbyła się
w Sali Chopina Pałacu Romantycznego w Turznie, mieliśmy okazję
do nieformalnych rozmów i spotkań.
W piątek natomiast odbyły się obrady Walnego Zebrania Członków SPPDwP.

Zebranie otworzył Prezydent Stowarzyszenia Jędrzej Kasprzak. Głosami wszystkich zebranych Walne podjęło uchwały, zgodnie z którymi zatwierdziło: sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2021, udzieliło absolutorium Zarządowi za rok 2021
i przeniosło dodatni wynik finansowy na fundusz statutowy Stowarzyszenia
w roku 2022.

Uchwałami Walnego Zebrania w poczet członków został przyjęty Jarosław Michniuk oraz firma PHU Hydro Dariusz Patrzykąt. Ponadto odbyła się prezentacja kolejnej części raportu nt. sytuacji branży płyt drewnopochodnych w Polsce oraz przedstawiono plan konferencji Forum Zielonego Przemysłu, którą Stowarzyszenie organizuje we współpracy z firmą Forestor we wrześniu br.

Na zakończenie Pan Prezydent Jędrzej Kasprzak podziękował wszystkim przybyłym za spotkanie i zaprosił na kolejne, które będzie Walnym jubileuszowym.

Palac Romantyczny

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!