56. Walne Zebranie członków SPPDwP

W dniach 9-10 września 2021 r. w Strzekęcinie odbyło się 56. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce.

Gospodarzem naszego spotkania była firma Homanit.

W pierwszym dniu spotkania Gospodarze zorganizowali wycieczkę do ogrodów botanicznych Hortulus Spectabilis w Dobrzycy, a wizyta stanowiła wytchnienie od codziennych obowiązków. Wieczorem tego dnia podczas uroczystej kolacji, która odbyła się w Sali Kryształowej Pałacu Bursztynowego w Strzekęcinie, mieliśmy okazję do nieformalnych rozmów i spotkań, tym bardziej cennych, że odbyły się po roku przerwy w związku z pandemią Covid-19.

W piątek natomiast odbyły się obrady Walnego Zebrania Członków SPPDwP. Zebranie otworzył Prezydent Stowarzyszenia Jędrzej Kasprzak. Głosami wszystkich zebranych Walne podjęło uchwały, zgodnie z którymi zatwierdziło: sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2020, udzieliło absolutorium Zarządowi za rok 2020
i przeniosło dodatni wynik finansowy na fundusz statutowy Stowarzyszenia
w roku 2021.

Podczas obrad odbyła się również prezentacja firmy Advanced Cyclone Systems oraz wstępna prezentacja raportu nt. sytuacji branży płyt drewnopochodnych w Polsce, który na nasze zlecenie przygotowała firma Forestor.

Na zakończenie Pan Prezydent Jędrzej Kasprzak podziękował Gospodarzom
i wszystkim przybyłym za spotkanie i wyraził nadzieję, że w kolejnym roku nasze spotkania będą odbywać się już regularnie.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!